Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby był jeden Kościół wszystkich ludów

· Na zakończenie zgromadzenia ogólnego Papież ogłasza przeniesienie kompetencji między niektórymi dykasteriami Kurii Rzymskiej. ·

Seminaria będą podlegały Kongregacji ds. Duchowieństwa, katecheza przechodzi w zakres kompetencji Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Zostały przeniesione kompetencje niektórych dykasterii Kurii Rzymskiej. Papież ogłosił to podczas dwudziestej drugiej i ostatniej kongregacji generalnej Synodu Biskupów – która odbyła się w sobotę rano 27 października – oświadczając, że kompetencja w sprawie seminariów przejdzie z Kongregacji Wychowania Katolickiego do Kongregacji ds. Duchowieństwa, a kompetencja w sprawie katechezy  z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Ojciec Święty pozdrowił także ojców synodalnych i podziękował za ich pracę w tych tygodniach.

Drodzy Bracia i Siostry!

Zanim wam podziękuję z mojej strony, chciałbym jeszcze przekazać informację. W kontekście refleksji Synodu Biskupów na temat: „Nowa Ewangelizacja dla przekazywania wiary chrześcijańskiej”, i na zakończenie serii refleksji na temat seminariów i katechezy, pragnę ogłosić, że postanowiłem, po modlitwie i dalszym namyśle, przenieść kompetencje w sprawie seminariów z Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego do Kongregacji ds. Duchowieństwa, a kompetencje z zakresu katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Wkrótce ukażą się odpowiednie dokumenty w formie listu apostolskiego motu proprio , które określą zakresy i odpowiednie uprawnienia. Prośmy Pana, aby towarzyszył tym trzem dykasteriom i Kurii Rzymskiej w ich ważnej misji, przy współpracy całego Kościoła.

Skoro mam już głos, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia nowym kardynałom. Tym małym konsystorzem chciałem dopełnić konsystorz z lutego, właśnie w kontekście nowej ewangelizacji, poprzez znak powszechności Kościoła, ukazując, że Kościół jest Kościołem wszystkich narodów, mówi wszystkimi językami, jest zawsze Kościołem Pięćdziesiątnicy; nie jest Kościołem jednego kontynentu, ale Kościołem powszechnym. Właśnie to było moim zamierzeniem – by wyrazić tę sytuację, tę powszechność Kościoła; jest to także piękny wyraz tego Synodu. Prawdziwie budujące, pocieszające i dodające otuchy było dla mnie zobaczenie tutaj zwierciadła Kościoła powszechnego, z jego cierpieniami, zagrożeniami, niebezpieczeństwami i radościami, doświadczeniami obecności Pana, również w trudnych sytuacjach.

Słyszeliśmy, że Kościół także dziś rośnie, żyje. Mam na myśli na przykład to, co zostało powiedziane o Kambodży, gdzie na nowo rodzi się Kościół, wiara; czy także o Norwegii i wielu innych krajach. Widzimy, że również dziś, tam gdzie się tego nie spodziewano, Pan jest obecny i możny; i Pan działa także poprzez naszą pracę i refleksję. Nawet jeżeli Kościół odczuwa przeciwne wiatry, czuje jednak przede wszystkim powiew Ducha Świętego, który nam pomaga, wskazuje właściwą drogę; i tak oto, jak mi się wydaje, z nowym entuzjazmem idziemy i dziękujemy Panu za to prawdziwie katolickie spotkanie.

Dziękuję wszystkim: ojcom Synodu, audytorom, których świadectwa często były bardzo wzruszające, ekspertom, bratnim delegatom, którzy nam pomagali; wiemy, że wszyscy pragniemy głosić Chrystusa i Jego Ewangelię i walczyć w tym trudnym czasie o obecność prawdy Chrystusa i o jej głoszenie.

Chciałbym podziękować przede wszystkim naszym przewodniczącym, którzy nami kierowali łagodnie i zdecydowanie, relatorom, którzy pracowali dzień i noc. Zawsze uważam, że pracowanie w nocy jest trochę wbrew prawu natury, ale skoro robią to dobrowolnie, można im podziękować, i powinniśmy odczuwać wdzięczność; i oczywiście naszemu sekretarzowi generalnemu, niestrudzonemu i pełnemu pomysłów.

Tte Propositiones są testamentem, darem powierzonym mnie dla nas, aby opracować wszystko w dokumencie, który płynie z życia i powinien rodzić życie. Mamy taką nadzieję i modlimy się; w każdym razie idziemy naprzód z pomocą Pana. Dziękuję wam wszystkim. Z wieloma osobami zobaczymy się także w listopadzie – mam na myśli konsystorz. Dziękuję.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI